Pracovné odevy sú viditeľnou súčasťou image spoločnosti

Ponúkame najlepšie riešenie pracovných odevov na podporu Vášho podnikania. Prenájom, kúpa a iné rozmanité služby tvoria celok, ktorý funguje tak spoločne, ako aj osobitne. Keď sústredíte poskytovanie svojich pracovných odevov u jedného spoľahlivého partnera, môžete sa s pokojom mysle zamerať na svoju hlavnú činnosť.

Reprezentatívny, vhodný pracovný odev je podstatným faktorom z pohľadu bezpečnosti pri práci a pocitu pohodlia počas nej. Ponúkame správne riešenia pracovného odevu pre spoločnosti a organizácie všetkých veľkostí a pre rôzne odvetvia – od zdravotnej starostlivosti cez potravinársky priemysel až po priemysel ťažkých kovov. Otestované, trvácne materiály a správny pracovný odev, ktorému sa dostáva správnej starostlivosti, zaisťuje bezpečnosť zamestnancov.

Výhody našej služby

Každý týždeň dodávame pre Vašich zamestnancov čistý a udržiavaný pracovný odev do ich vlastnej skrinky. Objem pracovných odevov je dimenzovaný na Vaše potreby, takže ich nikdy nie je nedostatok.

Nemusíte viazať kapitál spoločnosti a personálne zdroje do nákupu pracovných odevov, ich údržby a skladovania.

Jednotný pracovný odev vytvára presvedčivý prvý dojem, zlepšuje rozpoznateľnosť Vašich zamestnancov a zvyšuje ich profesionálnu hrdosť. Okrem toho pracovný odev v súlade s Vaším firemným imidžom podporuje celkovú značku, vytvára imidž Vašej firmy a zvyšuje pohodlie Vašich zamestnancov pri práci.

V tomto ohľade sledujeme legislatívu, normy a nové prevádzkové modely rôznych oblastí a investujeme aj do navrhovania pracovných odevov, aby ste sa mohli cítiť pokojní

Tyovaatteet tyontekijan suojaamiseen

Ochrana zamestnanca

Bezpečný a funkčný pracovný odev chráni zamestnanca pred nebezpečenstvami v práci. Pri navrhovaní našich pracovných odevov boli dodržané normy rôznych odvetví.

Tyon suojaaminen

Ochrana práce

V potravinárskom a farmaceutickom priemysle a najmä vo sfére zdravotnej starostlivosti je životne dôležitý hygienický pracovný odev a ochrana vykonávanej práce.

Tyontekijan tunnistettavuus

Rozpoznateľnosť zamestnanca

Pracovný odev prezrádza aj profesiu a pomáha identifikovať zamestnanca.

Takto fungujú naše služby pracovného odevu

Measure icon

Posúdenie potrieb a obstaranie

Spolu s Vami naplánujem kolekciu konkrétne pre Vašu spoločnosť a pracovný odev uspôsobený pre každého zamestnanca a postaráme sa o zaobstaranie textílií pre Vás.

Laundry icon

Práčovňa a údržba

Pracovný odev perieme a udržiavame a v prípade potreby aj opravujeme a vymieňame. Tiež ho pre Vás skladujeme.

Deliver icon

Dodávka

Každý týždeň dodáme čistý a udržiavaný odev do vlastnej skrinky každého zamestnanca alebo na vopred určené miesto.

Recycle icon

Likvidácia

Postaráme sa o recykláciu textílií a ekologické zneškodnenie vyradených odevov.