Vitajte na kariérnych stránkach spoločnosti Lindström!

V spoločnosti Lindström je nás zamestnancov momentálne približne 3 000. Náš medzinárodný rast pokračuje a pravidelne hľadáme nových pracovníkov.

V spoločnosti Lindström môžete pracovať v rozmanitých pozíciách vo vyše 20 krajinách, napríklad v oblasti obchodu, údržby textílií, ľudských zdrojov, finančnej správy, marketingu a služieb zákazníkom. Prejdite si naše kariérne stránky, sledujte naše voľné pozície a pripojte sa k našej veselej skupine. Sledovať nás môžete aj na LinkedIn. 

P.S. Máme aj skvelých kolegov! Viac o našej spokojnosti v práci si prečítajte v časti „Prečo si vybrať Lindström“.

Prečo si vybrať Lindström?

Kasvava, luotettava ja kansainvalinen

Rastúci, spoľahlivý a medzinárodný zamestnavateľ

Mielenkiintoinen palveluvalikoimaZaujímavý výber služieb

Vahva brandi
Silná značka

Vastuullinen toiminta

Zodpovedné činnosti

Lindström Group Career Minna Gentz

Pozdravy od Minny Gentzovej, riaditeľky podnikového oddelenia ľudských zdrojov

V Lindströme máte príležitosť pracovať v medzinárodnej rodinnej firme.

Lindström v medzinárodnom meradle prudko rastie. Je našou víziou, aby sme boli do konca roku 2016 prítomní v 25 krajinách. Tvoríme dejiny v mnohých krajinách, kde sme boli prvou firmou, ktoré zaviedla naše služby pracovného odevu.

Ja osobne môžem čestne povedať, že prácu pre Lindström milujem. Ako riaditeľka podnikového oddelenia ľudských zdrojov som začala pracovať v novembri 2013. Je skvelé robiť v medzinárodnej rodinnej firme a môžem to srdečne odporúčať aj iným. Pre nováčikov tu nie je nedostatok odborných znalostí, nadšenia či povzbudenia.

Dúfam, že budete sledovať naše voľné pozície, lebo neustále hľadáme nových nadšených a profesionálnych pracovníkov. Budete tu úspešní, ak sa budete venovať získaniu nielen odborných znalostí, ale aj usilovnosti, schopností pre službu zákazníkov a odvahy prispievať k napredovaniu vecí a nové veci skúšať.

Názory iných zamestnancov Lindström si môžete prečítať v sekcii Osobné príbehy. Nižšie nájdete aj stručnú prezentáciu nášho tímu ĽZ.

Dúfam, že naše kariérne stránky sa Vám budú páčiť!

Zaujímame sa o svojich kolegov! Príjemný každodenný život cez servisnú kultúru

Kultúra poskytovania služieb spoločnosti Lindström má za cieľ spokojný personál a neporovnateľnú skúsenosť so službami.

Služba je pevnou súčasťou našej kultúry – tak interne, ako aj externe. Záujem o svojich kolegov, robenie vecí spolu a pomoc kolegom sa odzrkadľuje v dobrej skúsenosti zákazníkov so službami.

Začiatkom roka 2010 zaviedol Lindström program ,slúžiť s cieľom byť najlepší‘ na dosiahnutie neporovnateľnej skúsenosti so službami. Ako súčasť programu sme okrem iného hrali hru ,K vašim službám‘, ktorá podporuje našu internú kultúru poskytovania služieb a svojim kolegom sme celoskupinovo gratulovali elektronickými alebo tradičnými ďakovnými kartami.

Prečítajte si nižšie viac o našich interných medzinárodných programoch, ktoré podporujú robenie vecí spolu a osobný rozvoj v spoločnosti Lindström.

Cieľom je rozvíjať kultúru poskytovania služieb a spoluprácu spoločnosti Lindström.

Program ,Spoznaj, čo robia druhí‘ je doslova 3-5 dní spoznávania podobnej pozície v inom útvare alebo iných povinností v rámci Skupiny. Cieľom je naučiť sa nové veci a zlepšiť kompetencie personálu ohľadne pracovných povinností Skupiny a servisných reťazcov.

Program má pevnú podporu vrcholových manažérov spoločnosti. Aj oni minimálne raz ročne spoznávajú pracovné povinnosti iných v rôznych častiach organizácie. Program bol zavedený vo Fínsku na jar 2013. V pobočkách Lindström ho zaviedli začiatkom roka 2015.

,Spoznaj, čo robia druhí‘ funguje

  • Pomáha kariérnemu rozvoju
  • Ako cesta učenia sa: nové nápady, nové perspektívy
  • Pri chápaní a poznávaní rôznych procesov spoločnosti rastie význam vlastnej práce i práce druhých.
  • Získavanie kontaktov

Program ,Spoznaj, čo robia druhí‘ vyústil počas prvého roka do niekoľkých rozvojových projektov, zdieľania sa s osvedčenými postupmi a nových priateľstiev. Skúšanie nových vecí vnáša do každodenného života vzrušenie, uviedlo to takmer 100 zamestnancov Lindström!

Podľa nášho interného prieskumu imidžu zamestnávateľa vykonaného v lete 2014 uviedlo viac ako 80 % respondentov, že sú hrdí na to, že pracujú pre Lindström, a približne 80 % by nás ako zamestnávateľa odporúčalo.

Zodpovednosť je dôležitou súčasťou našich činností. Pokrýva zodpovednosť za financie, životné prostredie a personál. Do pracovnej spokojnosti investujeme mnohými rôznymi spôsobmi, lebo sme presvedčení, že iba spokojný personál môže zaručiť neporovnateľnú zákaznícku skúsenosť. Prejdite si naše zodpovedné činnosti podrobnejšie na našich podnikových stránkach o sociálnej zodpovednosti.

Investujeme do Vášho kariérneho rozvoja. „Rastite s nami“: vývoj vo Vašej vlastnej práci alebo skok do topánok šéfa

Lindström ponúka niekoľko dráh vývoja

Vedúca náboru a kariérneho rozvoja spoločnosti Lindström, Kirsi Aropaltiová, sa delí o to, ako môžete rozvinúť svoju vlastnú kariéru a aký druh kariérnych dráh ponúka Lindström.

Čo znamená „Rastite s nami“?

Je náš celoskupinový program kariérneho rozvoja.

Čo predstavuje dobrú kariérnu dráhu?

Je prakticky nemožné dať jednu správnu odpoveď. Preto ponúkame niekoľko dráh rozvoja. Pre niektorých sa kariéra a úspech rovná tradičnému postupu smerom k zodpovednejším povinnostiam, no práve tak môžu spomenúť aj rozvoj vo svojej vlastnej práci bez túžby skočiť do topánok šéfa.

Aký je personálny rozvoj vo svojej najlepšej forme?

Vývoj je najplodnejší, keď sú naplnené potreby personálu i obchodu. Rozpoznali sme niektoré povinnosti, v ktorých od nášho personálu očakávame zvláštny rozvoj, napríklad v spolupráci so zákazníkom alebo podnikovom vedení. Tieto kariérne dráhy podrobnejšie popisujeme a aktívne investujeme do ľudí, aby v týchto povinnostiach rástli.

Uveďte príklad, ako sa môže v spoločnosti Lindström zvyšovať kompetencia.

Mohla by som sa podeliť o niekoľko skvelých príbehov o kariére, ale učenie môže a musí byť súčasťou každodenného života. Napríklad dobrý spôsob ako skúsiť niečo nové je zúčastniť sa na našom programe ,spoznaj, čo robia druhí‘, kde skúmate prácu druhých zamestnancov spoločnosti Lindström. Na pracovnom výmennom programe, zavedenom vo Fínsku v roku 2013, sa už zúčastnilo takmer 100 zamestnancov. Počas jedného týždňa nadobudnete celkom dobrú predstavu o tom, či je práca na odbyte niečo pre Vás. Okrem toho je vždy užitočné, keď rozumiete práci druhých, a to aj keď zistíte, že to nie je nič pre Vás osobne.

Spokojný personál poskytuje najlepšie služby