Борд на Lindström и управление

Бордът от директори на Lindström се състои от седем човека, които са професионални експерти в дадени области или представители на акционерите. Бордът одобрява резултата на Групата, финансовия бюджет и размера на инвестициите. Той взема решения за значителни придобивания и разрастване на компанията, решения, свързани с финансовите активи и тези на Групата, както и одобрява мисията, визията и стратегията на Групата и полага насоки за управлението на риска.

Бордовете на представителствата на Групата основно се състоят от членове на управленския екип на Групата. Бордът се занимава с въпроси, които се отнасят до управлението на риска и корпоративната социална отговорност, които като въпроси са били повдигнати от член на борда или от главния изпълнителен директор.

Harri-Pekka Kaukonen
Chairman of the board

Naresh Gupta

Karolina Roiha

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

 

Petteri Kousa

Независимите членове, т.е. членове, които не са служители на Lindström или не притежават акции са Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen и Kalle Kantola.

Lindström’s Management Team

The Board appoints the CEO. The CEO is in charge of the development of internationalisation, leading the operations of the Management Team, keeping contact with the Board and owners, external communications as well as resource allocation. The CEO appoints the Management Team and decides on the division of its roles and on its operating model.

The Management Team is in charge of monitoring and interpreting the company environment, implementation and monitoring of the Group-level mission, vision, strategy and the business operation processes, annual planning and gauging operations, leading the operations and internationalisation, development of the service selection, definition of the Group policies, monitoring the realisation of the values, setting an example and communications with the organisation.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States,
Poland and Belarus
Managing Director, Comforta Oy

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President,
Russia and Group Business Development

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Harri Puputti
Senior Vice President,
Quality

Minna Gentz
Senior Vice President,
Human Resources

Petri Vapola
CFO

Одитори

Ernst & Young Oy (Сертифициран експерт-счетоводител Juha Hilmola като главен одитор).